79% van de leerlingen is positief over hun mentor!

Wat vindt LAKS? 

Als LAKS zijn we natuurlijk erg tevreden over de resultaten op dit thema. Wel zien we dat 1op de 5 leerlingen negatief is over de manier waarop school helpt bij het kiezen van een volgende studie of werk. We hopen dat leerlingenraden en scholen aan de slag gaan met het verbeteren van Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) op hun school. LAKS ziet graag dat LOB doorlopend wordt en dat het meer te maken heeft met ervaringen die leerlingen in de praktijk opdoen. Daarnaast zien we dat maar 41% van de leerlingen positief is over de hulp vanuit school bij andere vaardigheden naast het begrijpen van de lesstof. Aangezien school veel meer dan alleen een educatieve functie heeft hopen we dat scholen hier kritisch naar gaan kijken. Daarnaast is een kwart van de leerlingen niet tevreden over de hulp die zij krijgen bij persoonlijke problemen, dit vinden we te veel. Dit jaar hebben we een onderzoek uitgevoerd naar vertrouwenspersonen en daaruit blijkt dat de vertrouwenspersoon vaak niet zichtbaar genoeg is wat de drempel om naar een vertrouwenspersoon toe te stappen te hoog is. Leerlingen nemen vaak liever de mentor of de SLB'er in vertrouwen omdat ze daar al contact mee hebben. Het onderzoek naar vertrouwensbanden is hier terug te lezen. 

Deel dit artikel