Alle leerlingen die score 4 & 5 hebben ingevuld worden bij elkaar opgeteld, en vanuit daar wordt een percentage berekend. Zo weten we hoeveel procent van de leerlingen positief is op dit thema.

Op de vragen van de LAKS-monitor konden leerlingen antwoord geven op een schaal van één tot vijf, waarbij 1 staat voor ‘zeker niet’ en 5 voor ‘zeker wel’. Daarna worden er aan de scores oordelen toebedeeld. Deze zijn als volgt:

  • Score 1 = negatief
  • Score 2 = negatief
  • Score 3 = neutraal
  • Score 4 = positief
  • Score 5 = positief

Per thema uit de LAKS-monitor wordt er een score berekend. Over bijvoorbeeld het thema ‘Lessen en toetsen’ worden zes vragen gesteld die met elkaar overeenkomen. Alle leerlingen die score 4 & 5 hebben ingevuld worden bij elkaar opgeteld, en vanuit daar wordt een percentage berekend. Zo weten we hoeveel procent van de leerlingen positief is op dit thema.

Je kan op je schoolpagina ook klikken op de thema’s, zodat je uit welke vragen de thema’s zijn opgebouwd. Wanneer je dan 64 procent ziet staan, dan betekent dit dat 64 procent van de scholieren van jouw school een score van 4 of 5 heeft toebedeeld aan deze vraag.

Deel dit artikel