Het valt op dat maar 14% van de scholieren positief is over het bespreken van het nieuws in de lessen.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

 • Ben je tevreden over wat je leert op school?
 • Doe je verschillende dingen in een les?
 • Vertellen je leraren je duidelijk hoe je een opdracht of toets hebt gemaakt?
 • Sluiten de toetsen aan op wat je hebt geleerd in de lessen?
 • Worden verschillende vakken op elkaar afgestemd?
 • Is dat wat je leert op school nuttig voor als je van school af gaat?

Daarnaast zijn er ook vragen gesteld over het ICT-gebruik die samenhangen:

 • Werken computers, laptops of tablets goed op je school?
 • Ben je tevreden met het gebruik van computers of digibord in de les?

En er zijn een aantal losse vragen gesteld:

 • Bespreken leraren wel eens het nieuws in de lessen?
 • Leer je op jouw stage dingen die handig zijn voor werken?*
 • Ben je tevreden over de voorbereiding op de eindexamens?

Wat zijn de resultaten van 2022?

Over het algemeen is de meerderheid van de leerlingen positief over dit thema (43%), 37% is neutraal en 21% is negatief. De leerlingen zijn het meest positief over de aansluiting van de toetsen op wat ze hebben geleerd in de lessen (63%). 14% van de leerlingen is positief over het bespreken van het nieuws in de lessen. Dit wordt op het praktijkonderwijs veel meer gedaan (58%). Daarnaast zien we dat 21% van de leerlingen positief is over het afstemmen van de verschillende vakken op elkaar. Over het ICT-gebruik zijn leerlingen erg positief (70%).

Wat vindt LAKS?

Een aantal dingen vallen op we vinden het jammer dat maar 21% van de leerlingen aangeeft dat verschillende vakken op elkaar worden afgestemd. LAKS is gevraagd om een leerlingenpanel samen te stellen, zijn gaan samen met SLO kijken naar de herziening van het curriculum. Hiermee hopen we dat de vakken meer op elkaar worden afgestemd.

Daarnaast zijn we blij om te zien dat een grote meerderheid positief is over het ICT gebruik op school. Maar we willen aan scholen meegeven dat leerlingen hun huiswerk wel het liefst op papier maken, of zelf graag de keuze krijgen om dit op papier of digitaal te maken. Dat bleek uit een onderzoek wat we eerder dit jaar met CJP hebben uitgevoerd. Meer informatie is te vinden op onze site.

Deel dit artikel