80% van de leerlingen is positief over de boeken, computers en andere lesmaterialen op school!

Wat zijn de resultaten in 2022?

In totaal is 58% van de leerlingen positief over de mogelijkheden op school, 80% van de leerlingen is positief over de toegang tot boeken, computers en andere lesmaterialen om hun schoolwerk goed te kunnen doen. 67% van de leerlingen geeft aan dat de regels op school duidelijk zijn. 34% van de leerlingen is niet tevreden over de extra activiteiten buiten de les. 24% van de leerlingen is niet tevreden over de plekken waar ze rustig kunnen leren. van de vwo leerlingen geeft 75% aan dat ze extra vakken kunnen volgen als ze dat willen, van de vmbo leerlingen geeft gemiddeld 38% aan dat ze dat kunnen. 

Wat vindt LAKS van de resultaten?

We zijn blij om te zien dat het grootste deel van de leerlingen positief is over de mogelijkheden die ze op school krijgen, daarnaast zijn we tevreden over de duidelijkheid van de regels. Wat we jammer vinden om te zien is dat veel leerlingen niet tevreden zijn over de extra activiteiten buiten de les en dat een kwart van de leerlingen negatief is over de plekken waar ze rustig kunnen leren. Daarnaast vinden we het niet kunnen dat veel meer leerlingen op het vwo aangeven dat ze extra vakken kunnen volgen dan leerlingen op het vmbo. Dit zorgt alleen maar voor meer kansenongelijkheid tussen de vwo en de vmbo leerling. Dit is iets wat we als LAKS hopen tegen te gaan. We hopen dan ook dat scholen en leerlingenraden naar hun extra aanbod willen kijken en leerlingen daarvan op de hoogte willen houden. Ten slotte is bijna een kwart van de leerlingen negatief over de hulpmiddelen en aanpassingen die school biedt voor hun beperking. Dit vinden we erg jammer om te zien en we hopen dat scholen er alles aan doen om school zo toegankelijk mogelijk te maken voor iedere leerling. 

 

 

 

Deel dit artikel