...slechts 45 procent van de scholieren gaf aan dat docenten goed letten op wat ze wel en niet goed kunnen.

Wat vindt LAKS?

Zonder goede docenten, geen goed onderwijs. Zo staat LAKS er al sinds jaar en dag in. We vinden het jammer dat maar 45% van de leerlingen positief is over hoe de leraren letten op wat ze wel en niet goed kunnen. Docenten zouden hier juist goed zicht op moeten hebben.

Als leerlingenraad kun je ervoor zorgen dat inspraak van scholieren op lessen een grotere rol krijgt op school. Bedenk een manier waarop scholieren en docenten met elkaar in gesprek gaan over het verbeteren van de lessen.

Daarnaast zijn alle scholen verplicht om in hun schoolplan te vermelden hoe zij leerlingen betrekken bij het personeelsbeleid. Dit betekent dat scholen moeten aangeven op welke manier zij hun leerlingen vragen wat zij van hun docenten vinden. In de wet staat niet beschreven hoe dat moet, dat mag de school zelf bepalen. Wel moet de MR instemmen, aangezien het in het schoolplan komt te staan.

Als LAKS hebben we hier een nieuwe beslisboom voor gemaakt. Hierin kun je zien wanneer en hoe je het gesprek met docenten aangaat op verschillende thema’s. Daarnaast hebben we een handboek gemaakt voor leerlingen om docenten te evalueren. In Leerlingen Evalueren Docenten (LED) staan tips over de beste manier om docenten te evalueren en hoe hier verder mee aan de slag te gaan.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen