...slechts 45 procent van de scholieren gaf aan dat docenten goed letten op wat ze wel en niet goed kunnen.

Wat vindt LAKS?

Zonder goede docenten, geen goed onderwijs. Zo staat LAKS er al sinds jaar en dag in. We vinden het jammer dat maar 45% van de leerlingen positief is over hoe de leraren letten op wat ze wel en niet goed kunnen. Docenten zouden hier juist goed zicht op moeten hebben.

Het LAKS krijgt vaak signalen over de gevolgen van het lerarentekort. Daarom hebben we een pizza panel georganiseerd om dit probleem met onze leden te bespreken. Een pizza panel is een overleg op het LAKS-kantoor in Utrecht, waarbij jullie allemaal welkom zijn om mee te praten over een bepaald onderwerp onder het genot van pizza! De resultaten van het pizza panel over het lerarentekort zijn samengevat in een flyer die verspreid werd bij verschillende onderwijspartijen. Op dit moment wordt het gesprek over het lerarentekort vooral met volwassenen gevoerd, terwijl leerlingen hier juist mee te maken hebben. Met de flyer zorgen we ervoor dat het scholierenperspectief ook bekend is en zo meegenomen kan worden in besluiten.  

Ook vinden we het belangrijk dat scholieren meepraten over het functioneren van hun leraren. Dit zorgt er namelijk voor dat leerlingen gemotiveerder naar school gaan, leraren zichzelf blijven verbeteren en uiteindelijk de resultaten van leerlingen beter worden. Daarom hebben we de LED (leerlingen evalueren docenten) beslisboom vorig jaar vernieuwd. Dit is een schema waarmee we je handvaten geven over hoe je je leraren kunt evalueren. Je kunt deze vinden op LAKS.nl! Ook gaan we komend jaar het bijbehorende LAKS Loves LED handboek vernieuwen. Deze krijgt een spiksplinternieuwe uitstraling met nog meer tips over hoe jij het best je leraren kunt evalueren.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen