Het LAKS, maar ook andere onderwijsorganisaties en het ministerie van OCW, streeft ernaar dat het onderwijs vernieuwend is en aansluit op de belevingswereld van scholieren.

Hoe waren de resultaten in 2018?

In 2018 is aan de hand van de bovenste zes vragen bepaald hoe tevreden scholieren zijn over de manieren en vormen van lesgeven. Bijna een kwart (24 procent) van de scholieren is op dit thema ontevreden.

Met name over de mate waarin de lessen aansluiten bij de gebeurtenissen uit het nieuws zijn scholieren vaak (zeer) ontevreden. In 2018 oordeelt 44 procent hier negatief over, ten opzichte van 22 procent die wel tevreden is. Scholieren zijn het vaakst positief (54 procent) over de mate waarin ze vinden dat lessen zin hebben, maar dat is eigenlijk nog steeds een laag percentage. Ook over het lesmateriaal is iets meer dan de helft tevreden (52 procent). Over de hoeveelheid praktijk in de lessen zijn 38 procent van de leerlingen positief, 34 procent neutraal en 28 procent negatief.

(Wat zijn de resultaten van 2020?)

Wat vindt LAKS?

Op het thema manieren en vormen van lesgeven lijkt nog wel het een ander te winnen. De tevredenheid over de afwisseling van de activiteiten tijdens de lessen en de aansluiting van de lessen op de gebeurtenissen uit het nieuws is erg laag. Wij pleiten voor meer actualiteit in de lessen en het gebruik van meer actieve werkvormen op alle schoolniveaus in het voortgezet onderwijs. Het LAKS, maar ook andere onderwijsorganisaties en het ministerie van OCW, streeft ernaar dat het onderwijs vernieuwend is en aansluit op de belevingswereld van scholieren.

Verder blijkt dat slechts de helft van de ondervraagde scholieren in 2018 dat de lessen zinvol zijn. Het LAKS heeft in de resultaten een aantal verbanden gevonden die een richting kunnen geven aan het meer zinvol maken van de lessen. Zo blijkt dat wanneer scholieren ervaren dat lessen goed aansluiten op gebeurtenissen uit het nieuws, scholieren ook beter weten waarom ze iets moeten leren. Verder blijkt afwisseling in de lessen bij te dragen aan de mate waarin scholieren ervaren dat de lessen zinvol zijn. Het LAKS is erg blij dat er op dit moment dan ook een grote curriculumherziening aan de gang is, waarbij dit soort punten kunnen worden meegenomen. Hiermee worden scholen hopelijk meer gestimuleerd het onderwijs verder te vernieuwen.

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen